Logo
... opleiden is investeren ... werken en leren is investeren ...

Tekort technici dreigt jaarlijks met 20.000 te groeien

Als niet meer jongeren in het mbo een technische opleiding gaan volgen, dreigt het tekort aan technici ieder jaar met 20.000 te groeien. Dit zegt ING Economisch Bureau.

Meer sturing van studenten kan helpen het tij te keren, schrijft ING in zijn rapport "visie op een betere aansluiting van technisch MBO op de arbeidsmarkt".

Numerus fixus op mbo

Schoolbesturen zouden hieraan bij kunnen dragen. Bijvoorbeeld door een numerus fixus op mbo-opleidingen met een lage baankans in te voeren.

Aansluiting arbeidsmarkt

Ook zal praktijkonderwijs binnen het MBO een grotere rol moeten krijgen. Dit zorgt volgens ING voor gemotiveerde techniekstudenten en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Verouderde kennis

'Vandaag opgedane kennis is morgen verouderd. Onderwijsinnovaties laten zien dat we op de goede weg zijn, maar de vraag naar vakmensen groeit sterk.' Dit zegt Ceel Elemans van ING Sector Banker onderwijs.

Studenten sturen

Elemans: 'Meer sturing van studenten is een goede mogelijkheid om meer techniektalent tot ontplooiing te laten komen. Net zoals intensievere samenwerking tussen mbo en bedrijfleven.'

Sturen op baankansen

De overheid kan stimuleren dat leerlingen kiezen voor een meer kansrijke. Bijvoorbeeld door arbeidsmarktrelevantie een grotere rol in de bekostiging te geven. Volgens ING krijgen scholen krijgen nu geen prikkel om op baankansen te sturen.

Samenwerking bedrijven en scholen

Mbo-scholen doen er volgens ING goed aan intensiever met bedrijven samen te werken. Bijvoorbeeld door meer docenten uit het bedrijfsleven voor de klas te zetten. Bedrijven zouden meer werknemers beschikbaar kunnen stellen voor onderwijs en meer stageplekken kunnen creƫren.

Lees meer over dit onderwerp in het rapport van ING Economisch Bureau.

Tekort aan leerlingen, niet aan werk

Lees verder...

Tekort technici dreigt jaarlijks met 20.000 te groeien

Lees verder...

Is ledlicht gevaarlijk?

Lees verder...

© Copyright 2007-2020 - Instalektro.nl.
Ontwerp en realisatie: Beukens IT Diensten